ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΙΣ 11 – 4 – 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ , Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  10-4-2018

                                 Αρ. Πρωτ.: 2220

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

                   Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  9ης  –  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ –  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

   Σας προσκαλούμε στην 9η – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 11η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

  1. Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

  1. Έγκριση δαπανών αποζημίωσης εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας με σύμβαση 2017 και για το 2018 πρόσληψη μέσω της προκήρυξης 3Κ/2018 ΑΣΕΠ, μέχρι   τους οριστικούς πίνακες, μετά των εργοδοτικών τους εισφορών. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 O   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Λ. ΒΕΡΩΝΗΣ