Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΒΟΥΛΕΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ