ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων επιβάλλει στους Δήμους , και συγκεκριμένα στις οικονομικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, να προβούν άμεσα σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων για οφειλές προς αυτούς άνω των 50 ευρώ.

Παρακαλούμε όσοι έχουν οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα με το Δήμο Ιθάκης ( Ύδρευσης, Δημοτικά Τέλη, Τέλη Ηλεκτροφωτισμού, Κλήσεις, Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων, ΤΑΠ, Τέλη 0,5%, Τέλη Παρεπιδημούντων, κλπ) να προβούν άμεσα στη τακτοποίηση των οφειλών τους, προκειμένου να αποφύγουν την εφαρμογή των μέτρων που επιβάλει ο νέος Κώδικας μέχρι τέλος Νοεμβρίου.