ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΑΠ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΠ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 08:30-13:30.