ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΩΛΟΣ ΚΙΟΝΙΟΥ