ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ