ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 14 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ