ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» με αρ. μελέτης 37/2023.