ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δημοτικό σχολείο Βαθέως και στο Δημοτικό σχολείο Σταυρού, Δήμου Ιθάκης»,ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ