ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΘΑΚΗΣ ΣΤΙΣ 27-11-2020 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ