ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 – 9 -2018