ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024