Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΣΟΧ2 1/2024 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ιθάκης

Ανακοινώνουμε τη με αρ.πρωτ. 1645/11-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΙΥ4ΩΕΟ-ΦΑ6) ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ιθάκης , ειδικοτήτων και με διάρκεια σύμβασης όπως φαίνεται στην Ανακοίνωση.

 

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από  Μ. Τετάρτη 01/05/2024  και λήγει την  Παρασκευή  10/05/2024.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ   2/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ «10-06-2021»

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΟΧ 2 ΥΕ/ΔΕ