Κατηγορία: Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

κ. Νεκτάριος Σαντορινιός συνοδευόμενος από την Βουλευτή του Νομού κα. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

πρόκειται να επισκεφθεί την Ιθάκη το διήμερο 28-29 Απριλίου.

Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα της επίσκεψης και σας προσκαλούμε

να παρευρεθείτε.

 

Ο Δήμαρχος

Διονύσιος Γερ. Στανίτσας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
κ. Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28-4-2017
16:15  ΑΦΙΞΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΩ ΑΕΤΟΥ
18:00  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
18:30  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
19:00   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29-4-2018
10:30 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΕΡΓΟΣΤΑΣIO ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
11:30 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤO ΛΙΜΑΝΙ ΦΡΙΚΩΝ
12:30 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21-4-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ, Τ.Κ. 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

ΙΘΑΚΗ,  17-4-2018

Αρ. πρωτ. : 2350

                         

            

 

                 ΠΡΟΣ:

  – Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  – Δήμαρχο Ιθάκης.

 

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΤΗΣ 6ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

     Καλείστε το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :

 

 1. Έγκριση της αρ. 59/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

 

 1. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Νοτίου Ιθάκης. (Εισήγηση: Τεχν. Υπηρ. Δήμου Κεφ/νίας)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

 1. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

Κοινοποίηση:     

 1.  
Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου – ΑΘΗΝΑ
 1.  
Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 1.  
Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.
 1.  
Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.
 1.  
Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

     

                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά τη λήξη των συμβάσεων και την αποχώρηση των συμβασιούχων υπαλλήλων

καθαριότητας, η υπηρεσία αντιμετωπίζει πρόβλημα στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

Η πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ αναμένεται

να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, οπότε η υπηρεσία θα μπορεί να ανταποκριθεί

πλήρως στις υποχρεώσεις της.

 Μέχρι τότε ζητάμε την υπομονή και κατανόησή σας.

ΑΠΟ ΤΟ

ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΙΣ 11 – 4 – 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ , Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  10-4-2018

                                 Αρ. Πρωτ.: 2220

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

                   Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  9ης  –  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ –  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

   Σας προσκαλούμε στην 9η – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 11η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση δαπανών αποζημίωσης εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας με σύμβαση 2017 και για το 2018 πρόσληψη μέσω της προκήρυξης 3Κ/2018 ΑΣΕΠ, μέχρι   τους οριστικούς πίνακες, μετά των εργοδοτικών τους εισφορών. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 O   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Λ. ΒΕΡΩΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 3/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ , Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  30-3-2018

                                 Αρ. Πρωτ.: 2109

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

   Σας προσκαλούμε στην 8η – τακτική – συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 3η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 1. 3η Ψήφιση Πιστώσεων Δαπανών Συνεχιζόμενων Δαπανών και Δαπάνες από Παράταση των Συμβάσεων έτους 2017 (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 1. Αποδοχή δωρεάς τοπογραφικών διαγραμμάτων του κ. Γκανά Κωνσταντίνου του Θεόδωρου, Πολιτ. Μηχανικού, για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση : Πρόεδρος)

 

 1. Έγκριση πρακτικού αρ. 1 του συνοπτικού διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»  (Εισήγηση : Επιτροπή Διαγωνισμού)

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 3-4-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ, Τ.Κ. 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

  ΙΘΑΚΗ,  28-3-2018

Αρ. πρωτ. : 2028

 
   

 

 

ΠΡΟΣ:

– Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

– Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 
   
     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΤΗΣ 5ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε την  Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  :

 1. Επικαιροποίηση της αρ. 77/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Αποδοχή της απ΄ευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ιθάκης. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ)

 

 1. Αίτηση ΝΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου για όλο το 24ωρο, επαγγελματικού αυτοκινήτου στο πεζόδρομο που διατηρεί το κατάστημά του στη Κεντρική Πλατεία Βαθέως Ιθάκης. (Εισήγηση: Επιτροπή Κοινοχρήστων χώρων Δ. Ιθάκης)

 

 1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για έτος 2018. (Εισήγηση: Γραφείο Αδειών Καταστημάτων)

 

 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας του Υφυπουργού Ναυτιλίας στην Ιθάκη και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη αυτών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση της αρ. 43/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

 

 1. Διαγραφές οφειλών σχετικά με το δημοτικό φόρο 0,5%. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Βορείου Ιθάκης. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία)

 

 1. Ανάθεση έργων, μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

 1. Έγκριση της αρ. 41/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης: Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΔΚΕΙ 2018. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

 

Κοινοποίηση:

 

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου – ΑΘΗΝΑ
  Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
  Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.
  Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.
  Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ