ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «HEALTHY SEAS» ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ