ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 1000m3 ΣΤΙΣ ΤΚ. ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΚΑΙ ΤΚ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ