Κατηγορία: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 1/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 2/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 4/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 5/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 6/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 7/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 8/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 9/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 10/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 11/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 12/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 13/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 14/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 15/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 16/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 17/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 18/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 19/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 20/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 21/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 22/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 23/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 24/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 25/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 26/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 27/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 28/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 29/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 30/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 31/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 32/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 33/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 34/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 35/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 36/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 37/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 38/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 39/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 40/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 41/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 42/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 43/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 44/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 45/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 46/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 47/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 48/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 49/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 50/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 51/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 52/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 53/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 54/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 55/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 56/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 57/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 58/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 59/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 60/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 61/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 62/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 63/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 64/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 65/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 66/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 67/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 68/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 69/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 70/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 71/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 72/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 73/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 74/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 75/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 76/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 77/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 78/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 79/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 80/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 81/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 82/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 83/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 84/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 85/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 86/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 87/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 88/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 89/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 90/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 91/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 92/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 93/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 94/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 95/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 96/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 97/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 98/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 99/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 100/2020