Κατηγορία: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 1/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 2/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 4/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 5/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 6/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 7/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 8/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 9/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 10/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 11/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 12/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 13/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 14/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 15/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 16/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 17/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 18/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 19/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 20/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 21/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 22/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 23/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 24/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 25/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 26/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 27/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 28/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 29/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 30/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 31/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 32/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 33/2020

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 34/2020