Κατηγορία: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 1/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 2/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 4/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 5/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 6/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 7/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 8/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 9/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 10/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 11/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 12/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 13/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 14/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 15/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 16/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 17/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 18/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 19/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 20/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 21/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 22/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 23/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 24/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 25/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 26/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 27/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 28/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 29/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 30/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 31/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 32/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 33/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 34/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 35/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 36/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 37/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 38/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 39/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 40/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 41/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 42/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 43/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 44/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 45/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 46/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 47/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 48/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 49/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 50/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 51/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 52/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 53/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 54/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 55/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 56/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 57/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 58/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 59/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 60/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 61/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 62/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 63/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 64/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 65/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 66/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 67/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 68/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 69/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 70/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 71/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 72/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 73/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 74/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 75/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 76/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 77/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 78/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 79/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 80/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 81/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 82/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 83/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 84/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 85/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 86/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 87/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 88/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 89/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 90/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 91/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 92/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 93/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 94/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 95/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 96/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 97/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 98/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 99/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 100/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 101/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 102/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 103/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 104/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 105/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 106/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 107/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 108/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 109/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 110/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 111/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 112/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 113/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 114/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 115/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 116/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 117/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 118/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 119/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 120/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 121/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 122/2020

 

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 123/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 124/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 125/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 126/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 127/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 128/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 129/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 130/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 131/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 132/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 133/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 134/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 135/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 136/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 137/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 138/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 139/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 140/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 141/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 142/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 143/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 144/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 145/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 146/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 147/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 148/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 149/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 150/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 151/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 152/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 153/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 154/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 155/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 156/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 157/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 158/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 159/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 160/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 161/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 162/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 163/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 164/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 165/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 166/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 167/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 168/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 169/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 170/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 171/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 172/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 173/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 174/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 175/2020

AΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 176/2020